Presentatie

Ondergetekenden-oprichters:  David Lenaertz,  Radu-Catalin Nica, ,  Elvir Palazoski,  Nicolas Rauta,  Cédric Sohet ,  Raymond van Melsen ,  Sergio Zamparo


Op de vzw-oprichtingsvergadering van de tweetalige  » Brussel Hoofdstad Schaakfederatie « , afgekort  » BHSF  » aanwezig op 13 april 2019 zijn overeengekomen tussen hen een Vereniging Zonder Winstoogmerk op te richten.

De volgende benamingen zijn eveneens aanvaard : Fédération Echiquéenne de Bruxelles-Capitale, FEBC – Schachverband Brüssel-Hauptstadt – VoG, Chess Federation of Brussels-Capital Region – non-profit association.
De zetel van de vzw is gevestigd te 1070 Anderlecht, rue François Gérard 11/18, gelegen in het gerechtelijk arrondissement Brussel.
De vzw stelt zich tot doel het schaakspel overal en voor iedereen te bevorderen. De concrete activiteiten waarmee de vzw haar doelstellingen verwezenlijkt, zijn onder meer :

  • Organiseren van wedstrijden.
  • Organiseren van schaaklessen voor alle leeftijden en elk niveau.
  • Opleiding van scheidsrechters.
  • Opleiding van schaaklesgevers.
  • Ondersteuning bij het oprichten en de activiteiten van verenigingen.
  • Organiseren van bezinningsmomenten voor een betere spelintelligentie.
  • Opzoeking binnen alle aanvullende en bijkomende domeinen van het spel.
  • Verhuur van spelmateriaal voor activiteiten van bepaalde duur.

Daarnaast kan de vereniging alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van bovenstaande niet-winstgevende doelstellingen, met inbegrip van bijkomstige commerciële en winstgevende activiteiten binnen de grenzen van wat wettelijk is toegestaan en waarvan de opbrengsten te allen tijde zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van de vermelde doelstellingen.

De vzw staat buiten alle politieke partijen en groeperingen. De vereniging is in politiek – en religieus – ideologisch opzicht neutraal. 

Contact : contact@febc-bhsf.be

Bankrekening : BE77 0689 3548 8942